Home

                                                             “Voortvarend aan de slag”

Dat is het moto van het in 2012 opgerichte Dorpsberaad Schelluinen.

Het Dorpsberaad Schelluinen is politiek onafhankelijk , en fungeert als intermediair tussen de bewoners van Schelluinen enerzijds en de Gemeente Giessenlanden anderzijds.

Bij kleine en beleidsbepalende kwesties zal de Gemeente Giessenlanden ten alle tijden het Dorpsberaad raadplegen om zodoende een indruk te krijgen van de mening van de bewoners maar we kunnen ten alle tijden zelf ook met suggesties komen .

Bij een eerste raadpleging in 2012 met de bewoners is gebleken dat de jeugd een plek miste om samen te sporten en werd dit dus de eerste opdracht van het Dorpsberaad om een multifunctioneel sportveld te realiseren. Met bijdrages van de gemeente Giessenlanden de firma Herkon,Da-Capo en het Dorpsberaad is het sportveld gerealiseerd waar momenteel druk gebruik van word gemaakt.Ook kunnen wij trots melden dat de wandelpaden door en rondom Schelluinen aangelegd zijn . en klaar voor gebruik.

Er is door de gemeente een vast  budget per jaar vastgesteld om het dorp leefbaar te houden, hiervan kunnen vele goede plannen gerealiseerd worden.

Door metingen door onszelf en de berekening van ZHZ blijkt dat het fijnstof en het geluid niveau onder de  wettelijke normen ligt. Ook is nu bekend dat de gemeente niet meewerkt aan de geplande slib vergisting installatie .

De visie voorzieningen is klaar,  de door ons gehouden enquête is hierin verwerkt en de presentatie in het dorpshuis was positief  deze is intussen aangeboden aan B&W.

De gemeente heeft 2,4 miljoen gereserveerd voor de voorzieningen dus dat wordt de volgende grote klus. Wij zoeken nu mensen die hierin een uitdaging zien en willen meewerken om iets neer te zetten waar Schelluinen de volgende 50 jaar trots op kan zijn.

                                                             

                                         Wij zoeken met spoed mensen met een visie